Γνωρίστε μας

Διοικητικο Συμβουλιο​

Πρόεδρος
Γρανάς Αρχέλαος

Αντιπρόεδρος
Βαβαλέσκου Θεοδώρα

Μέλη
Μουμτσάκης Απόστολος
Χειμώνα Συμέλα
Καμπουρίδης Ευάγγελος
Παπαναστασίου Ευγενία
Σοφιανίδου Ελένη
Εμμανουηλίδης Μ. Δανιήλ
Ζήσου Μάρκος
Φουρνιάδου Ροδιά
Μπαλτζίδου Βαρβάρα

Μετάβαση στο περιεχόμενο