About

Administrative board

Chairman
Sokratis Bozoudis

Vice Chairman
Evangelos Kabouridis

Members
Konstantinos Pephanis
Mariella Konstantinidou
Zoi Zachariadou
Stefanos Nalbandis
Konstantinos Poulias
Kyriaki Chioti-Prassa
George Tsotsopoulos
Euripides Tarasidis
Eleni Sofianidou

Skip to content