About

Administrative board

Chairman
Granas Archelaos

Vice Chairman
Vavaleskou Theodora

Members
Moumtsakis Apostolos
Chimona Symela
Kampouridis Evangelos
Papanastasiou Eugenia
Sofianidou Eleni
Emmanouilidis M. Daniel
Zisou Markos
Fourniadou Rodia
Mpaltzidou Barbara

Skip to content