Γνωρίστε μας

Οι εργαζομενοι

Εργαζόμενοι
Τόνια Γ. Μανάλη Κερανοπούλου (Προϊσταμένη Διοίκησης)
Έφη Πριμικυρλίδου (Διοικητική Υπεύθυνος)
Βέρα Λαζαρίδου (Διοικητική Υπεύθυνος)
Γιάννης Σταυρίδης (Τεχνικός – Μηχανικός Σκηνής)
Γιώργος Μαστοράκης (Μηχανικός Σκηνής)

Μετάβαση στο περιεχόμενο