Γιάννης Σταυρίδης

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΚΗΝΗΣ
Brief info

Λίγα λόγια / Περιγραφή
Σπουδές
Από πότε βρίσκεται στο ΔΗΠΕΘΕ κλπ.

Skip to content