Πρόεδρος Δ.Σ.: Σωκράτης Μποζούδης

Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Καμπουρίδης

Μέλη: Κωσταντίνος Πεφάνης | Μαριέλλα Κωνσταντινίδου | Ζωή Ζαχαριάδου | Στέφανος Ναλμπάντης | Κωσταντίνος Πούλιας | Κυριακή Χιώτη-Πρασσά | Γιώργος Τσοτσόπουλος | Ευριπίδης Ταρασίδης | Ελένη Σοφιανίδου

Εργαζόμενοι
Προϊσταμένη Διοίκησης: Τόνια Γ. Μανάλη Κερανοπούλου
Διοικητική Υπεύθυνος: Έφη Πριμικυρλίδου
Διοικητική Υπεύθυνος: Βέρα Λαζαρίδου
Προϊστάμενος Τεχνικού – Μηχανικός Σκηνής: Γιάννης Σταυρίδης
Μηχανικός Σκηνής: Γιώργος Μαστοράκης
Σχεδιασμός Φωτισμών: Κώστας Γαρουφαλίδης
Εκτέλεση Προγράμματος Φωτισμών: Γιώργος Τριανταφυλλίδης
Β. Σκηνοθέτη: Κατερίνα Συμεωνίδου
Ταμείο: Σταυρούλα Σαββίδου

Skip to content